Posted in

Ugovori o udomljavanju!

Ugovori o udomljavanju!
Molimo sve udomitelje životinja Noine arke da pažljivo pročitaju te u potpunosti poštuju klauzule Ugovora o udomljavanju kao i Upute za udomitelje.

Osim adekvatne skrbi o životinjama Ugovor STRIKTNO zabranjuje preudomljavanje životinje.
Ukoliko niste u mogućnosti brinuti se o životinji koju ste udomili – vratite je u Noinu arku u skladu s člankom Ugovora. Ako imate osobu koja želi preudomiti psa ili macu, nakon povrata životinje u Noinu arku slobodno uputite tu osobu na posjet Noinoj arci. Vaše samostalno preudomljavanje bez uključenosti Noine arke striktno je zabranjeno i poduzet ćemo sve mjere kako bi ga sankcionirali.

I naravno, udomljavanje životinje nije igra nego doživotna obaveza. Životinja nije igračka i prije donošenja odluke o udomljenju BILO KOJE životinje pažljivo razmislite.