Posted in

Donacija članova grupe ZAKAJ VOLIM MICE ❤️

Donacija članova grupe ZAKAJ VOLIM MICE ❤️

Mice mace u Noinoj arci imaju nove prijatelje, članove grupe na fejsu ZAKAJ VOLIM MICE.
I za čas su se članovi grupe okupili, podržali ideju, sudjelovali u realizaciji, a danas je stigla donacija.
Miceki pozdravljaju sve učesnike akcije kao i admine grupe.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️