Posted in

Ako nađete RANJENU životinju…

Ako nađete RANJENU životinju...
Noina arka je neprofitna, nevladina i nestranačka udruga. Mi smo i najstarija udruga za skrb o napuštenim životinjama u Hrvatskoj jer smo počeli s radom 1983. s našim prvim improviziranim skloništem. Od 2005. do kraja 2018. zbrinjavali smo isključivo ranjene životinje. Sve životinje na skrbi udruge nalaze se na našim web stranicama:
Od 01. siječnja 2019. skrb o ranjenim životinjama našega grada preuzelo je na sebe Sklonište za napuštene životinje Grada Zagreba. Ukoliko nađete ranjenu životinju molimo vas da kontaktirate Info centar Dumovec na broj 01/2008-354 ili im pošaljite e-mail: infocentar@dumovec.hr