Posted in

Šuva

Šuva
  • Ime: Šuva
  • Pasmina: Poluperzijska mačka
  • Spol: Ženka
  • Rođendan: 15.05.2010.
    • očišćena od parazita
    • 091/421 4696