Posted in

Nola

Nola
  • Ime: Nola
  • Pasmina: Domaća mačka
  • Spol: Ženka
  • Rođendan: 01.08.2009.
    • očišćena od parazita
    • cijepljena
    • mob: 098/964 11 65