Posted in

Cea-Rea

Cea-Rea
 • Ime: Cea-Rea
 • Pasmina: križ. srednjeg rasta
 • Spol: Ženka
 • Rođendan: 15.01.2017.
 • Broj čipa: 191100000884485
 • Veterinarska obrada:
  • Očišćena od parazita
  • Cijepljena protiv zaraznih bolesti
  • Cijepljena protiv bjesnoće
 • Kontakt:
  • REZERVIRANA
  • 091 521 4696 – molimo, slati poruku