Posted in

Hoćeš li biti moj Djedica?

Hoćeš li biti moj Djedica?

PRUŽI MI DOM pa makar samo privremeno.
(brojevi telefona 091/221-4696, 091/421-4696, 091/2622-619)