Posted in

POMOĆ: tražimo sadašnje udomitelje maca Joane i Šanine!

POMOĆ: tražimo sadašnje udomitelje maca Joane i Šanine!

Maca JOANA je navodno preudomljena u ulicu Bijenik, a po macu ŠANINU su navodno novi vlasnici došli po nju u Čulinečku ulicu!!!
UJEDNO MOLIMO SVE UDOMITELJE ŽIVOTINJA IZ NOINE ARKE – pročitajte i poštujte Ugovor o udomljenju koji ste potpisali. Ugovor, između ostaloga, jasno navodi da je preudomljavanje životinje zabranjeno. Nažalost, provjerama udomljenja saznali smo da ne znamo gdje su mace Joana i Šanina.
Joana (bijelo siva maca, rođena u srpnju 2017., sliku gdje je odrasla nemamo) je udomljena 2017. Udomitelji su je preudomili bez ikakvog saznanja Noine arke. Navodno je preudomljena u ulicu Bijenik.
Šanina (crno bijela maca, rođena u ožujku 2018.) udomljena je u listopadu 2018. Bez saznanja Noine arke udomitelj je Šaninu preudomio, nema podatke o novim udomiteljima. Navodno su novi udomitelji došli po Šaninu na njegovu adresu u Čulinečku ulicu.
Kako vidite, protivno potpisanom Ugovoru o udomljenju i Joana i Šanina su preudomljene bez saznanja Noine arke.
Ukoliko sadašnji vlasnici prepoznaju po podacima naše mace molimo ih da kontaktiraju Noinu arku na brojeve 091/421-4696 ili 091/221-4696.
Cilj naše zamolbe da nam se jave nije oduzimanje maca i njihov povratak u Noinu arku, već naša želja da saznamo gdje su i kako su.
I ponovno molimo udomitelje svih životinja iz Noine arke – pročitajte i poštujte ugovor o udomljenju.